Stichting Funpop
Bestuur Funpop en Disco ’t Trefpunt treedt af

Bestuur Funpop en Disco ’t Trefpunt treedt af

Na 8 jaar stoppen Yvonne Verheijen, Helmie Raedts en Thijs Rutten als dagelijks bestuur van Stichting Funpop en Stichting Disco ’t Trefpunt. “Funpop is een fantastisch en uniek festival waar niet alleen vele duizenden bezoekers maar ook honderden vrijwilligers jaarlijks naar uitkijken en nog weken over napraten. En ook Disco ‘t Trefpunt staat inmiddels al 40 jaar garant voor ontelbare en oergezellige avonden”, aldus voorzitter Thijs Rutten. Alle drie de bestuursleden combineerden beide bestuursfuncties met nevenfuncties en een drukke job.

“In de afgelopen 8 jaar hebben we samen grote stappen gezet in de ontwikkeling van Funpop: 

 We staan er nu financieel stukken beter voor. 

 Het jaarlijkse bezoekersaantal is weer terug op de recordhoogte van 8000. 

 We hebben een hoop leuke nieuwe activiteiten doorgevoerd en er is meer aandacht voor gezondheid en beweging. 

 De gehele uitstraling en aankleding van het festival en onze communicatie naar buiten hebben een enorme professionaliseringsslag ondergaan. 

 De organisatiestructuur is veranderd waardoor er nu meer slagkracht en verantwoordelijkheid bij de desbetreffende teams ligt. 

 En last-but-not-least: er ligt een potentieel om het allemaal nog mooier en groter te maken. 

Met andere woorden: Funpop heeft in alle opzichten de wind in de zeilen.” Toch is het hier waar het voor het bestuur ophoudt. “De verschillende functies invullen kost al jaren heel veel energie. Daarnaast valt het combineren van de functies met werk, mijn eigen bedrijf en overige privé beslommeringen steeds zwaarder en zegt onze gezondheid dat het tijd wordt om keuzes te maken. En dan gaat ons werk/mijn bedrijf en ons gezin toch voor” aldus Thijs Rutten. 

“De keuze die we ieder individueel hebben afgewogen betekent niet dat we niet samen met de vrijwilligers willen meedenken aan de invulling van een nieuw bestuur. Als zij een profiel opstellen voor de nieuwe bestuursleden zullen wij zeker mee rondkijken in onze kringen naar mensen die kunnen passen in dat profiel. En natuurlijk zorgen we dan voor een warme overdracht.” 

“Wij laten als bestuur twee zeer gezonde stichtingen achter. De voorbereiding voor het komende Funpopfestival hoeft dan ook geen enkel probleem op te leveren om met een eventueel interim-bestuur aan te pakken. En ook Disco ’t Trefpunt kan de activiteiten gewoon voortzetten. Zo kan er rustig gezocht worden naar nieuwe bestuursleden. Het laatste wat we willen is dat Funpop of Disco ’t Trefpunt eindigt, dat is wat ons betreft ook niet nodig.”

“Het waren 8 fantastische, onvergetelijke jaren. Een ervaring, die we voor geen goud hadden willen missen en ons ook als mens positief hebben veranderd. Ongetwijfeld gaan we het festival en de disco, de warme deken nog missen maar dat laat onverlet dat ons besluit weloverwogen is”, besluit Thijs Rutten. 

Voor verdere vragen: mail naar thijs@funpop.nl of bel 06-22547039.