Huur marktkraam

Huur marktkraam

Funpop stelt enkele informatiestanden beschikbaar voor sponsoren en belangstellenden. Doel is de bezoekers aan Funpop een gevarieerd aanbod te geven van informatiemateriaal.

Voorwaarden voor standhouders:

 • Geen colportage;
 • Geen verkoop van artikelen en/of diensten;
 • Doel is informeren;
 • Informatie moet gericht zijn op de doelgroep van Funpop: mensen met een verstandelijke beperking die afkomstig zijn uit het hele land;
 • De geboden informatie in de diverse stands dient divers te zijn. Funpop bepaalt of deelname mogelijk is gezien variatie;
 • Er is een mogelijkheid tot stroomvoorziening;
 • Sponsor van €1000,00 of hoger kan gratis een stand verkrijgen;
 • Huurprijs marktkraam 125 EURO per dag. Excl. BTW;
 • Max. 2 personen per kraam incl. huur. (overige betalen entree via website of dag kassa);
 • Funpop bepaalt locatie en afmetingen stands;
 • Op parkeerplaats mag niet geflyerd worden;
 • Uit Milieuoogpunt, bepaalt FUNPOP welk materiaal verspreid mag worden. (en waar, bijv. bij de ingang);
 • Funpop verstrekt geen lunch- en consumptiebonnen. Deze kunnen door de standhouders op eigen kosten aangeschaft worden tijdens Funpop; - Funpop behoudt zich het recht voor organisaties te weigeren;
 • Er zijn maximaal 10 stands beschikbaar;
 • Opgave voor 14 mei 2022.